Nur ÖZTÜRK İLMAN

Uzman Psikolog

24 Temmuz 1991 yılında İstanbul’da doğan Uzman Psikolog/ Psikoterapist Nur ÖZTÜRK İLMAN, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2009-2014 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak deneyim kazanma ilkesini benimsemiş, bu stajlarını; Acıbadem Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Bilimleri Hastanesi, Bilfen Koleji ve Düşler Akademisi’nde tamamlamıştır. 2014 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış, 2017 yılında eğitimini tamamlayarak Uzman ünvanını almıştır. Yüksek Lisans Tez aşamasında araştırma konusu olarak Türkiye’de sık sık gündemde olan “Çocuk İstismarı ve Aile Tutumu arasındaki ilişkiyi”incelemek adına bir takım araştırmalar yapmıştır.

2015-2016 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen ve 15 ay boyunca süren Rorschach ve Projektif Testler (TAT ve CAT) eğitimini ve 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

Birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren ileri seviye psikoterapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne kabul edilmiş; programın teorik, formülasyon ve süpervizyon aşamalarını tamamlamıştır. 15. Grup üyeliği ile bütüncül bir psikoterapi yaklaşımını benimseyen Öztürk İlman, her bir danışana özel ayrı bir terapi süreci planlamanın önemli olduğuna inanmakta, danışanın ihtiyaç ve sıkıntıları doğrultusunda kullandığı yöntem ve teknikleri şekillendirebilme esnekliğine sahip bir psikoterapisttir.

2015 yılından itibaren çeşitli okullarda danışmanlık yapmış okul öncesi, ilkokul ve lise grubuyla çalışmalarda bulunmuştur. Hala okullara danışmanlık hizmeti veren Uzman Psikolog/ Psikoterapist NUR ÖZTÜRK İLMAN ayrıca Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezini kurmuş ve burada danışanlarına hizmet vermektedir.

Eğitimler

Uludağ Üniversitesi – Aile Danışmanlığı

Marmara Üniversitesi – Pedagojik Formasyon

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – Bütüncül Psikoterapi

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı – Rorchach,  CAT ve TAT Projektif Testler

Uzm. Psikolog/ Psikoterapist Nilüfer Önder Sanatçı – Cinsel Terapi

Uzm. Klinik Psikolog Azim Şengül – Sınav Kaygısı ve Motivasyon

Filal Terapi Eğitimi

Yurt Dışında Aldığı Eğitimler:

 Regent Oxford – Summer School in England           17 Temmuz-12 Agustos 2011

ST Michael’s School – Summer School in England   12 Temmuz -12 Agustos 2004

Barnasdiston Hall – Summer School in England       09 Temmuz -23 Temmuz 2003

Seminer ve Kongreler

Okul ve Psikanaliz – 2019

2. Bütüncül Psikoterapi Kongresi – 2018

Asoss Congress- Alanya –  2018

1.Bütüncül Psikoterapi Kongresi – 2017

Psikosoyal Destek ve Travma – 2012

Yüksek Lisans Tezi: 6.7.8. Sınıf Öğrencilerinde Çocuk İstismar ve Aile Tutum İlişkisinin İncelenmesi (Kod:470176 Ulusal Tez Merkezi)

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Muzzaffer Şahin

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

N. Öztürk , M. Şahin “Ailelerin Çocuk Yetiştirme Tutumu İle İstismar Arasındaki Bağlantının İncelenmesi” 4. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu 3- 5 Mayıs 2018, Antalya.

Hande UYSAL

Uzman Klinik Psikolog

25 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Hande UYSAL GEZEN ilk ve ortaöğrenimi Çatalca’da tamamlamıştır.Lisans eğitimini 2009-2013 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.Lisans eğitim boyunca Kültür Koleji Rehberlik Servisinde, Haseki Hastanesi ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ve son olarak da Psikoloji Kliniğinde stajlarını tamamlamıştır. Bu sürede ikinci bir bölüm olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım programını da eğitimleri arasına eklemiştir. birlikte 2. Üniversite olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım programını da eğitimleri arasına eklemiştir. Psikoloji lisans eğitimi sırasında proje kapsamında gönüllü olarak Kaçuv’da kanserli çocuklarla çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde Sosyodrama atölyesine katılıp farkındalık üzerinde kendisini desteklemiştir. 2014- 2017 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde Aile danışmanlığı eğitimini de tamamlayarak Aile Danışmanlığı ünvanını da çalışmalarına eklemiştir. Yüksek lisans tez aşamasında araştırma konusu Türkiye’de kavram olarak yeni yeni duyulan ““Orthoreksiya ile Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişkidir”. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede bulunmuş, yüksek lisans tezi 2017 de Amsterdam’da düzenlenen psikoloji kongresinde yayınlanmıştır. 
2013 yılından itibaren çeşitli okullarda danışmanlık yapmış okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise grubuyla çalışmaları bulunmaktadır. Hala okullarda aile ve çocuklara danışmanlık veren Uzman Klinik Psikolog Hande UYSAL GEZEN ayrıca Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde ve Çatalca’da danışanlarına hizmet vermektedir.

Eğitimler

Aile Danışmanlığı Eğitimi – İstanbul Aydın Üniversitesi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi –Nevin Dölek PADEM

Terapotik Kartların Psikoterapide Kullanımı ve Uygulaması Eğitimi -PADEM

Filial Terapi – Balat Psikoloji

Seminer ve Konferanslar

Sosyodrama Atölyesi – İstanbul Kültür Üniversitesi

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu 4 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi

Hasta Ve Hastalık – İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Günleri

2. Uluslararası Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Kongresi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği

18. Ulusal Psikoloji Günleri Kongresi ‘Kontrol’

Obsesif Kompalsif Workshop-2010

Panik Atak ve Anksiyete Dostlar Derneği

3.Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi  – Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Kaygı Sorunları ve Oyun Terapisi Vaka Zirvesi -Oyun Terapileri Enstitüsü (OTE)

Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu- Moodist Hastanesi

Test Eğitimleri

Standford-Binet Zeka Testi Tüzder

WISC-R Zeka Testi – Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği

Rorschach Testi Rorschach ve Projektif Testler Derneği- Tevfika İkiz

16 Pdf Kişilik Testi – Uzm. Psk. Melis Seray Özden

Resim Çizme Testleri Uzm. – Psk. Ceyda Uskan

California Sözel Öğrenme Testi – Uzm. Psk. Serra İçellioğlu

Sözel Bellek Süreçleri Testi – Uzm. Psk. Serra İçellioğlu

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi – Uzm. Psk. Serra İçellioğlu

Uluslararası Poster Yarışması

15th European Congress Of Psychology- Duygu Düzenleme Güçlükleri ile Orthoreksiya Nervosa Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Etkisi

Lisans Bitirme Projesi: Üniversite Öğrencilerinin Uyku Kalitesinin Sınav Kaygısına Etkisi (Aralık,2012) Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Ayşem ÇALIŞKUR

Yüksek Lisans Tezi: Duygu Düzenleme Güçlükleri ile Orthoreksiya Nervosa Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Etkisi (Ocak,2017), (Ulusal Tez Merkezi- Kod: 448707) Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Duygu YAKIN

Zeynep AK EĞİLMEZ 

Uzman Klinik Psikolog | Oyun Terapisti

IMG_494820 Ağustos 1992 İzmir doğumlu olan Psikolog Zeynep AK EĞİLMEZ, Psikoloji (İngilizce) lisans eğitimini 2010-2015 yılları arasında tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak deneyim kazanma ilkesini benimsemiştir. Stajlarını; Linda Hazelwood Anaokulu, Beykent Yıldızlar Anaokulu ve Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca çeşitli eğitimlerin ( Çocuk Testleri Eğitimi, WISC-R Zekâ Testi, MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri) uygulayıcı sertifikasını almıştır. Aynı zamanda lisans eğitimi boyunca çeşitli projelerde yer almıştır. 2010-2012 yılları arasında TEGV’de gönüllü olarak çalışmıştır. 2014-2015 yılları arasında KASAV’ın yürüttüğü Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti’nin onayladığı ‘‘ Geç Değil ’’ projesinde diğer gönüllü psikolog arkadaşlarıyla birlikte yer alarak Büyükçekmece bölgesinde ki liselerde bağımlılığı önleme ile ilgili drama çalışmaları yapmıştır. 2016 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başlamıştır. Yüksek Lisans stajını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans Tez araştırma konusu ‘‘ Çocukluk Çağı Mastürbasyonu ve İlişkili Faktörler ’’ ile ilgili inceleme yapmak adına bir takım araştırmalar yapmıştır.  2016-2017 yılları arasında Reyhana Seedat’ın Uluslararası Oyun Terapisi Derneği (APT- Association of Play Therapy America) onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi (Çocuk – Ebeveyn İlişkisi Eğitimi), Gelişimsel Temas Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Şu an Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarına Oyun Terapisti olarak hizmet vermektedir.

Eğitimler

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı
Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi – Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR
Çocuklara Ölümü Anlatmak – Uzm. Klinik Psikolog İrem POLAT
Çocuğun Gelişim Dünyası – Psikolog Betül Araz Pir
Kum TEpsisi Oyun Terapisi – Marshall Lyles
EMDR – Uzm. Klinik Psikolog Emre Konuk

Zeynep GÖRENOĞLU

Uzman Klinik Psikolog

İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Zeynep Görenoğlu  ilk ve ortaöğrenimi İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitim boyunca İhlas Eğitim Kurumları Rehberlik Servisinde, Beylikdüzü Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi ve Madde Bağımlıları Merkezinde stajlarını tamamlamıştır.2017 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Yüksek lisans projesini  “Erken Çocukluk Döneminde Çocuklarda Bağlanma ve Bunun İlişkileri Üzerindeki Etkisi” üzerine yazmıştır. Yüksek lisans sürecinde Pedamed Çocuk Genç ve Aile Akademisinde bir seneye yakın gönüllü psikolog olarak bulunmuştur.

2017 yılından itibaren çeşitli anaokullarında kurum psikoloğu olarak çalışmakta aynı zamanda Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezinde Çocuk, ergen ve yetişkinler üzerine danışmanlık hizmetini sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler

Uluslararası Oyun Terapisi Derneği Onaylı – Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Reyhana Seedat)

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Dr. Nevin DÖLEK)

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi   ( Dr. Nevin DÖLEK )

Kaygı Bozuklukları ve OKB Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Dr. Emel Stroup)

Wisc-R Zeka Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Çocuk Testleri Eğitimi

Serkan TOMAR

Psikolojik Danışman/Psikodramatist

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini 2001 yılında İnönü üniversitesinde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından ilk-orta ve lise kademelerindeki devlet okullarında Psikolojik Danışman olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu süre içerisinde İstanbul Uluslararası Zeka Moreno Psikodrama Enstitüsünde 6 yıl süren psikodrama eğitim guruplarını tamamlayarak Psikodramatist ünvanını almıştır. Bu süre içerisinde Çocuk Psikodraması (Deniz Altınay) veBireysel Psikodrama (Neşe Karabekir) adlı yan eğitimlerini de tamamlamıştır. Kuşaklararası Psikodrama – Jakob Gershoni Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi ve Psikodrama- Paul Holmes Psikosomatik Hastalıklarda Psikodramanın Kullanımı- Judith Teszary Adlı seminer ve eğitimlerini almıştır. 2012-2014 yılları arasında Belediyeye bağlı Aile Danışma Merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel ve grup terapileri yapmıştır. Psikolojik danışman/ Psikodramatist Serkan Tomar ayrıca Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermekte ve süpervizyonlarını yönetmektedir.

Burçin MUTLU

Dil ve Konuşma Terapisi

12 Ekim 1996 yılında doğan Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu, lise eğitimini Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Dil eğitimi için 2011 yılında İngiltere’ye giden Mutlu, lisans eğitimini 2014-2018 yılları arasında T.C Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak deneyim kazanma ilkesini benimsemiş olan Burçin Mutlu, Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji bölümü, Biruni Hastanesi, Avrupa Özel Eğitim, Yurdagül Anaokulu, İstanbul Dil ve Konuşma Merkezi ve Gayem Köprücü Süzer gibi alanında uzman dil ve konuşma terapistlerinin yanında stajlar yapmıştır. Lisans bitirme projesini ‘’Kordektomili hastalarda ses terapisinin etkililiği’’ üzerine yapmıştır.

2018 yılında Prompt Enstitüsü’nün düzenlediği “Prompt’a Giriş: Teknik Eğitimi”ni ve Eteçom eğitimini almıştır. Birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir.

2018 yılından itibaren çeşitli vakalara danışmanlık yapmış, okul öncesi, okul çağı ve yetişkin bireylerle terapilerini başarılı bir şekilde yürütmüştür. Hala özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya devam eden Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu, ayrıca Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermektedir.

Aldığı Eğitimler

Biruni Üniversitesi – Dil ve Konuşma Terapisi

Medipol Üniversitesi- Prompta Giriş: Teknik Eğitimi

ETEÇOM

TEDİL ve TODİL sertifika programı

Yurt Dışında Aldığı Eğitimler

CS Worthing – Summer School İn England Haziran- Ağustos 2011

Seminer ve Kongreler

2019- X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

2017- 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

2016- 8.Uluslararası Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

2016-6.Uluslararası ”Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

Projeler

Haydi Oyuna Otizm

Kordektomili Hastalarda Ses Terapisinin Etkililği

Deniz CAN

Uzman Psikolog

Deniz CAN, 1989’da İstanbul’da doğmuştur. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında TEGV, ÇEKÜL Vakfı, YÖRET Vakfı, KAÇUV gibi sivil toplum kuruluşlarında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuklar, engelli çocuklar ve kanser hastası çocuklar ile yürütülen çalışmalarda gönüllü eğitmenlik ve grup liderliği yapmıştır. Engelli çocuklar ve ailelerine yönelik Küçük Adımlar Projesi’nde gönüllü Aile Rehberi olarak görev almıştır. Ayrıca gönüllü olarak İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi, özel bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kurumlarda staj ve eğitim çalışmalarına katılmıştır. 2012 yılında özel bir anaokulu ve Aile Danışma Merkezi’nde Asistan Psikolojik Danışman olarak görev almıştır. 2017 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisansını “Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkileri Ve Benlik Algılarının Baba Katılım Boyutlarına Göre İncelenmesi” konulu tezi ile tamamlayarak Uzman unvanını almıştır. 2013 yılından bu yana okulların çeşitli kademelerinde Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği olan çocuklara yönelik değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Çocuk ve Gençlerde Sanat Terapisi Uygulamaları, Dikkat Eksikliği İle Başa Çıkma, PASS Müdahale Programı (Öğrenme Güçlüğü olan çocuklara yönelik), Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi, Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Oyun Terapisi, Yapılandırılımış Oyun Terapisi Metodu, Kum Terapisi, Psikososyal Müdahale Programı, Terapötik Kartlar, ATTENTIONER Dikkat Geliştirme Programı alanında eğitimleri bulunmaktadır. Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS), WISC-R, MOXO Dikkat Testi, Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri, Projektif Testler uygulama ve değerlendirme yetkinliğine sahiptir.