Psikolojik test; kişiye ait davranış, zeka, yetenek ve kişilik özelliklerini ölçmeye vnure değerlendirmeyi sağlayan bir araçtır. Bireylerin güçlü ve zayıf özelliklerini somutlaştırırken zayıf özelliklerini de değerlendirmek için kullanılır. Bireyin özelliklerini sayısal veriler ile somutlaştırarak tahmin edebilmeyi ve kıyaslamayı sağlar. Psikolojik testlerin temel işlevi, aynı kişinin farklı durumlar karşısındaki tepkilerini ya da diğer kişilerle arasındaki farkları ölçmektir. Psikolojik testlerin ilk olarak kullanım alanı okullar ve çocuklar olmuştur. Uygulama alanında ilk yararlı olan testler zekâ geriliği alanında geliştirilmiştir.

Psikolojik testleri eğitimini almış psikologlar tarafından danışanın yaş seviyesine göre uygulanır. Test uygulamak kolay bir iş olmamakla beraber ölçülmeye çalışılan özellikleri çok değişkendir. Bireysel farklılıklardan dolayı sonuçlar değişebilir.