• Ankara Gelişim Tarama Envanter: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan bir envanterde direk çocuk ile çalışılmaz, bunun yerine çocuğun bakımını sağlayan kişiden alınan bilgiler ile puanlama yapılır. Bu testte çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri alanlarındaki gelişimleri değerlendirilir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla hangi becerileri yerine getirip getirmediği kaydedilir. Bu envanter gelişimsel geriliği olan ve risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesine fırsat vermesi açısından oldukça büyük önem taşır.

 

  • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi: 5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan testte; El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekân İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçme amaçlanmaktadır.

 

  • Good Enough Testi: 3 yaş itibariyle kullanılabilecek bir testtir. Çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkarır.

 

  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: G.H. Hildreth, N.L. Griffits, ve M.Mc. Gauvran tarafından geliştirilmiş olan Metropolitian Okul Olgunluğu Testi Ayla Oktay tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu test okula başlamaya hazırlanan 5-6 yaş çocukların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

 

  • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2 yaş itibariyle uygulanan test, çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanır. Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır.

 

  • Denver Gelişim Testi: 0-6 yaş arasındaki çocukların yaşıtlarına göre gelişimlerinin ne düzeyde olduğunu saptamak için kullanılmaktadır. 4 bölüm, toplam 116 maddeden oluşmaktadır. Bir zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

 

  • Gesell Gelişim Testi: Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

 

  • Bender-Gestalt Testi: L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.